• 26 خرداد 1400
 • |
 • علی حیدری

معرفی پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال

فیلترنوسی ارزهای دیجیتال یکی از مهمترین مهارت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است و هر یک از افرادی که قصد فعالیت در این بازار را دارد؛ باید به یادگیری این مهارت بپردازد. پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال که در زمینه طراحی فیلتر و استراتژی معاملاتی فعالیت می‌کند، پلتفرم آسان کریپتو می‌باشد که برای استفاده از آن نیازمند یادگیری ابزارها و بلاک‌های این پلتفرم هستم. لذا در این محتوای آموزشی به معرفی کامل ابزارهای مورد استفاده در پلتفرم آسان کریپتو پرداخته‌ایم.


تعاریف اولیه پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال

 • بلاک چیست؟

هر عملیاتی که قصد انجام آن را در پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال آسان کریپتو داریم (طراحی شروط در فایل فیلتر یا استراتژی) در قالب بلاک‌ها انجام خواهد شد. برای مثال جمع، تقسیم، مقایسه شروط و سایر موارد از طریق بلاک‌ها انجام می‌شود که از چپ به راست خوانده می‌شود.

این مطلب یعنی همیشه ورودی از سمت چپ بلاک وارد می‌شود؛ سپس در درون بلاک (با توجه به عملیات تعیین‌شده) پردازش روی ورودی صورت می‌گیرد و در نهایت خروجی از سمت راست بلاک خارج خواهد شد.

اجزای بلاک

 • ورودی بلاک

بلاک‌ها می‌توانند یک یا چندین ورودی داشته باشند که از سمت چپ وارد بلاک می‌شوند.

 

 • اطلاعات بلاک

متن داخل بلاک حاوی اطلاعات و عملیاتی است که کاربر تعیین کرده است؛ مثلا در صورتی که از بلاک محاسبات (عملگر جمع) استفاده کنید، جمع داده‌ها نمایش داده خواهد شد که به جمع ورودی‌ها می‌پردازد.

 

 • توضیحات بلاک (کامنت)

در صورتی که نام یا توضیحاتی برای هر یک از بلاک‌های خود در نظر دارید، می‌توانید از این قابلیت استفاده کنید و نام آن را تعیین کنید.

 

 • خروجی بلاک

هر بلاک با دریافت یک یا چند ورودی، پردازش تعیین‌شده را انجام می‌دهد و خروجی مطابق با پردازش از سمت راست بلاک خارج خواهد شد.

 


ارتباط بین بلاک‌های پلتفرم ارزهای دیجیتال

 • ارتباط میان بلاک‌ها چگونه است؟

خروجی هر بلاک می‌تواند به ورودی بلاک دیگری متصل شود و بر همین اساس داده‌ها از یک بلاک به بلاک دیگری منتقل شوند. برای مثال در صورتی که می‌خواهید دو داده را با هم جمع کنید، خروجی آنها را به ورودی بلاک محاسبات متصل می‌کنید و سپس عملیات مد نظر خود را در این بلاک تعیین می‌کنید.

ویژگی‌های بلاک

 • ویژگی‌ها یا تنظیمات بلاک چیست؟

هنگامی که هر کدام از بلاک‌ها را انتخاب کنید؛ در سمت راست صفحه طراحی، تنظیماتی برای شما نمایش داده خواهد شد که می‌توانید متغیرهای بلاک را تغییر دهید؛ مثلا در صورتی که بلاک داده قیمت را انتخاب کنید، می‌توانید متغیر قیمتی خود (آخرین قیمت، بالاترین قیمت و سایر موارد) را از تنظیمات آن تعیین کنید.


دسته داده بازار پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال

 • بلاک داده قیمت

این بلاک شامل انواع داده‌های قیمتی و حجم معاملات است و در طراحی شروطی که در آنها از اقسام مختلف قیمتی استفاده می‌شود، کاربرد دارد.

 

ورودی‌های بلاک داده قیمت

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیرحداکثر تایم‌فریم ماهیانه و حداقل تایم‌فریم 5 دقیقه موجود است.
مقدارچند گزینه ایخیرمقادیری مانند آخرین قیمت، بالاترین قیمت، قیمت میانه و سایر موارد موجود است.
بازگشت به عقبعددبلهشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم‌فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قابل خواهد بود.

 

خروجی بلاک داده قیمت

نوع خروجیتوضیحات
عددیک مقدار عددی متناسب با نوع داده و تایم‌فریم تعیین‌شده در خروجی نمایش داده خواهد شد.

 


بلاک ویژگی اضافی نماد

بلاک ویژگی اضافی نماد این امکان را به شما می‌دهد که برای هر نماد به صورت اختصاصی یک ویژگی عددی تعریف کنید و در شروطتان از آن عدد استفاده نمایید. این عدد می‌تواند به عنوان قیمت، حجم و یا سایر داده‌های بازاری استفاده شود.
برای استفاده از این بلاک ابتدا باید یک بلاک لیست نماد را به محیط طراحی اضافه کنید و نمادهای مد نظر خود را مشخص کنید؛ سپس نمادهایی که انتخاب کرده‌اید به صورت خودکار در بلاک ویژگی اضافی نماد به نمایش درخواهند آمد و شما قادر خواهید بود تا یک مقدار عددی را به آنها اختصاص دهید.


دسته ریاضیات

 • بلاک محاسبات

بلاک محاسبات در دسته ریاضیات قرار دارد و شامل انواع عملگرها ریاضی اعم از جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، درصد و درصد تغییر است. این بلاک که دو مقدار را به عنوان ورودی خود دریافت می‌کند، در طراحی شروطی که نیاز به عملیات‌های ساده ریاضی دارند کاربر زیادی دارد.

 

ورودی‌های بلاک محاسبات

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
مقدار اولعددبلهاولین مقدار عددی که به بلاک متصل می‌شود.
عملگرعملیات ساده ریاضیخیرعملیات ساده ریاضی که توسط کاربر تعیین می‌شود.
مقدار دومعددبلهدومین مقدار عددی که به بلاک متصل می‌شود.

 

خروجی بلاک محاسبات

نوع خروجیتوضیحات
عدداین بلاک یک عملیات ساده ریاضی روی داده‌های ورودی انجام می‌دهد و خروجی آن یک عدد خواهد بود که حاصل عملیات ریاضی تعیین‌شده است.

 


بلاک توابع ریاضی 

بلاک توابع ریاضی در دسته ریاضیات قرار دارد و شامل انواع توابع محاسباتی اعم از جذر گرفتن، به توان رساندن، گرد کردن و سایر توابع ریاضی است. این بلاک که دو مقدار را به عنوان ورودی خود دریافت می‌کند، در طراحی فیلترهایی که نیاز به محاسبات ریاضی دارند، به کار می‌رود.

 

ورودی‌های بلاک توابع ریاضی

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تابععملیات ریاضیخیرعملیات ریاضی که از سوی کاربر تعیین می‌شود روی مقادیر ورودی تعیین می‌شود.
مقدار اولعددبلهاولین مقدار عددی که به بلاک متصل می‌شود.
مقدار دومعددبلهدومین مقدار عددی که به بلاک متصل می‌شود.

 

خروجی بلاک توابع ریاضی

نوع خروجیتوضیحات
عدداین بلاک یک عملیات ریاضی روی داده‌های ورودی انجام می‌دهد و خروجی آن یک عدد خواهد بود که حاصل عملیات ریاضی تعیین‌شده است.

 


بلاک فرمول‌نویسی

بلاک فرمول‌نویسی در دسته ریاضیات قرار دارد و در طراحی شروطی به کار می‌رود که نیاز به فرمول خاصی دارند. در واقع به جای اینکه از چندین بلاک محاسبات برای اعمال محاسبات ریاضی خود استفاده کنیم، از بلاک فرمول‌نویسی استفاده می‌کنیم و فرمول مد نظر خود را در آن تعیین می‌کنیم.

 

ورودی‌های بلاک فرمول‌نویسی

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
فرمول ریاضیعددبلهخروجی این بلاک یک عدد خواهد بود که از یک فرمول خاص حاصل می‌شود.

 


دسته منطق

 • بلاک مقایسه

همانطور که از نام این بلاک پیداست، برای مقایسه دو داده عددی استفاده می‌شود. این بلاک دو مقدار عددی را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و بر اساس عملگرهایی که دارد، امکان مقایسه بین اعداد را فراهم می‌کند.

 

ورودی های بلاک مقایسه

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
مقدار اولعددبلهیکی از مقدارهای عددی جهت مقایسه با مقدار دوم که ورودی آن می‌تواند از داده‌ای دیگر متصل شود و یا هر عدد دلخواهی اعم از ساده یا اعشاری در این مقدار تایپ شود.
نوعبزرگتر، کوچکتر، مساویخیرمجموعه‌ای از عملگرهای اصلی است که نوع مقایسه مقدار اول و دوم را تعیین می‌کند.
مقدار دومعددبلهیکی از مقدارهای عددی جهت مقایسه با مقدار اول که ورودی آن می‌تواند از داده‌ای دیگر متصل شود و یا هر عدد دلخواهی اعم از ساده یا اعشاری در این مقدار تایپ شود.
ضزیت x برابر مقدار 2عدد بلههر واحد عددی که در این قسمت وارد شود در مقدار دوم ضرب می‌شود، لذا روی دومین مقدار تاثیر گذار است.

 

خروجی بلاک مقایسه

نوع خروجیتوضیحات
درست/غلطخروجی این بلاک درست یا غلط است که نتیجه مقایسه دو متغیر خواهد بود.

 


بلاک And

زمانی که بیش از یک شرط داریم، باید ارتباط بین شروط را تعریف کنیم زیرا در خروجی فیلتر یا استراتژی معاملاتی تاثیر مستقیمی دارند.

 

خروجی بلاک And

نوع خروجیتوضیحات
صحیح/غلطبلاک And یک ابزار کاملاً کاربردی برای تعیین روابط بین شروط است و زمانی که دو یا چند شرط الزامی داشته باشیم که تاثیر الزامی داشته باشند، روابط بین آنها را با And مشخص می‌کنیم.

 


بلاک Or

زمانی که بیش از یک شرط داریم، می‌بایست ارتباط بین شروط را تعریف کنیم زیرا در خروجی فیلتر یا استراتژی معاملاتی تاثیر مستقیمی دارند.

 

خروجی بلاک Or

نوع خروجیتوضیحات
صحیح/غلطبلاک Or یک ابزار کاملاً کاربردی برای تعیین روابط بین شروط است و زمانی که دو یا چند شرط اختیاری داشته باشیم که تاثیر الزامی نداشته باشند، روابط بین آنها را با Or مشخص می‌کنیم.

 


بلاک انتخاب شرطی

بلاک انتخاب شرطی در دسته منطق قرار دارد و یک شرط منطقی را به عنوان تریگر خود دریافت می‌کند. در صورت برقراری شرط، مقدار اول و در صورت عدم برقراری شرط تعیین شده، مقدار دوم را در خروجی نمایش می‌دهد.

 

ورودی‌های بلاک انتخاب شرطی

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تریگرشرطبلهشرط منطقی که خروجی بلاک به برقراری یا عدم برقراری آن بستگی دارد.
مقدار اولعددبلهدر صورت درست بودن شرط یا تریگر، مقدار عددی اول به عنوان خروجی بلاک خواهد بود.
مقدار دومعددبلهدر صورت غلط بودن شرط یا تریگر، مقدار عددی دوم به عنوان خروجی بلاک خواهد بود.

 

خروجی بلاک انتخاب شرطی

نوع خروجیتوضیحات
عدددر صورت برقراری شرط (تریگر) مقدار اول و در صورت عدم برقراری شرط تعیین شده، مقدار دوم را در خروجی نمایش می‌دهد.

 


دسته تاریخ و ساعت پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال

 • بلاک زمان‌لحظه

بلاک زمان لحظه در دسته تاریخ و ساعت قرار دارد و برای ایجاد شروط زمانی در فیلتر یا استراتژی به کار می‌رود. برای مثال در صورتی که می‌خواهید فیلتر یا استراتژی شما در بازه زمانی خاصی از بازار اجرا شود، باید از این بلاک استفاده کنید.

 

خروجی بلاک زمان‌لحظه

نوع خروجیتوضیحات
زمانخروجی این بلاک زمان تعیین‌شده در تنظیمات بلاک خواهد بود.

 


بلاک تعداد کندل

بلاک تعداد کندل در دسته تاریخ و ساعت قرار دارد و برای تعیین زمان مشخصی در گذشته به کار می‌رود. به این صورت که بر اساس تاریخ تقویمی به عقب بر می‌گردد؛ به عنوان مثال برای محاسبه تغییرات قیمت از تاریخ مشخصی در گذشته تا امروز از این بلاک استفاده می‌شود.

 

ورودی‌های بلاک تعداد کندل

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم فریمچند گزینه ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم‌فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
نوعچند گزینه ایخیردر این قسمت 3 نوع تنظیمات وجود دارد که با انتخاب هریک از آنها می‌توان بازه مد نظر خود را تعیین کرد.
از تاریختاریخخیربازه زمانی بلاک با توجه به این گزینه تعیین می‌شود.

 

خروجی بلاک تعداد کندل

نوع حروجیتوضیحات
تاریختاریخ خاص یا بازه زمانی که در گذشته تعیین کرده‌ایم.

 


دسته اندیکاتورها

 • بلاک تقاطع

بلاک تقاطع در دسته اندیکاتور قرار دارد و زمانی استفاده می‌شود که تقاطع میان دو داده مد نظر باشد. برای مثال برای بررسی تقاطع میان دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت از بلاک تقاطع استفاده می‌شود.

 

ورودی‌های بلاک تقاطع

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
مقدار اولعددبلهاولین مقداری که به بلاک تقاطع متصل می‌شود.
مقدار دومعددبلهدومین داده‌ای که به بلاک تقاطع متصل می‌شود.
جهت تقاطعچندگزینه ایخیربا استفاده از این گزینه جهت تقاطع (بالا/پایین) تعیین می‌شود.

 

خروجی بلاک تقاطع

نوع خروجیتوضیحات
درست/غلطدر صورتی که تقاطع صورت گرفته باشد؛ خروجی درست و در غیر این صورت خروجی غلط خواهد بود.

 


 بلاک MA

بلاک MA در دسته اندیکاتور قرار دارد و معرف اندیکاتور میانگین متحرک در پلتفرم آسان کریپتو است. این بلاک در طراحی شروطی کاربرد دارد که در آنها از انواع مختلف اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌شود.

 

ورودی‌های بلاک MA

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را برای تایم فریم‌های مختلف تنظیم کنید.
پریودعددخیربازه زمانی که برای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین می‌شود.
روش میانگین متحرکچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توانید نوع میانگین‌گیری از داده‌های قیمتی را تعیین کنید.
قیمت کاربردیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توانید قیمتی که در میانگین‌گیری موثر است را تعیین کنید.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قابل خواهد بود.

 

خروجی بلاک MA

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار میانگین متحرک بر اساس روش میانگین‌گیری و قیمت کاربردی خواهد بود.

 


بلاک RSI

بلاک RSI معرف شاخص قدرت نسبی در پلتفرم آسان کریپتو است. این بلاک ورودی نمی‌گیرد و برای طراحی شروطی که در آنها از اندیکاتور RSI استفاده می‌شود، کاربرد دارد.

 

ورودی‌های بلاک RSI

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم‌فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیربازه زمانی که برای اندیکاتور تعیین می‌شود تا محاسباتش را در آن بازه انجام دهد.
قیمت کاربردیچند گزینه‌‎ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توانید قیمتی که در فرمول اندیکاتور موثر است را تعیین کنید.

برگشت به عقب

عدد
خیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک RSI

نوع خروجیتوضیحات
عدد خروجی این بلاک مقدار اندیکاتور RSI بر اساس قیمت کاربردی تعیین‌شده خواهد بود.

 


بلاک MACD

بلاک MACD معرف اندیکاتور مکدی در پلتفرم آسان کریپتو است. این بلاک که هیچ ورودی دریافت نمی‌کند، از دو خط مکدی، سیگنال و نمودار هیستوگرام تشکیل می‌شود و در طراحی شروطی که از اندیکاتور مکدی استفاده می‌کنند کاربرد دارد.

 

ورودی‌های بلاک MACD

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریود Fastعددخیریک میانگین متحرک 12 دوره‌ای در محاسبات مکدی وجود دارد که از طریق این گزینه می‌توان بازه زمانی آن را تغییر داد.
پریود Slowعددخیریک میانگین متحرک 26 دوره‌ای در محاسبات مکدی وجود دارد که از طریق این گزینه می‌توان بازه زمانی آن را تغییر داد.
پریود Signalعددخیرمقدار عددی که در این قسمت وارد می‌شود بازه زمانی خط سیگنال را تعیین می‌کند.
قیمت کاربردیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه قیمتی که در فرمول اندیکاتور لحاظ می‌شود را تعیین می‌کنیم.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم‌فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توانیم نوع خروجی خود را از میان خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام تعیین کنیم.

 

خروجی بلاک MACD

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار اندیکاتور مکدی بر اساس قیمت کاربردی تعیین‌شده خواهد بود.

 


بلاک MFI

بلاک MFI معرف شاخص جریان نقدینگی در پلتفرم آسان کریپتو است؛ این بلاک ورودی دریافت نمی‌کند و در طراحی شروطی که از اندیکاتور MFI استفاده می‌کنند، کاربرد دارد.

 

ورودی‌های بلاک MFI

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات

تایم‌فریم
چند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیربازه زمانی که برای اندیکاتور تعیین می‌شود تا محاسباتش را در آن بازه انجام دهد.

برگشت به عقب
عددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک MFI

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار اندیکاتور MFI بر اساس قیمت کاربردی تعیین‌شده خواهد بود.

 


بلاک Stochastic

بلاک Stochastic در دسته اندیکاتور قرار دارد و معرف اندیکاتور استوکاستیک در پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال آسان کریپتو است. این بلاک هیچ ورودی دریافت نمی‌کند و در طراحی شروطی که نیاز به اندیکاتور استوکاستیک دارند، استفاده می‌شود.

 

ورودی‌های بلاک Stochastic

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
K (length)عددخیریک عدد در این قسمت وارد می‌شود که بازه زمانی خط K را تعیین می‌کند.
D (SmoothD)عددخیردر محاسبات اندیکاتور استوکاستیک از خط K میانگین گرفته می‌شود که در این قسمت می‌توانید بازه زمانی میانگین‌گیری از خط K را تغییر دهید.
Slowing (Smooth K)عددخیردر محاسبات اندیکاتور استوکاستیک از خط D میانگین گرفته می‌شود که در این قسمت می‌توانید بازه زمانی میانگین‌گیری از خط D را تغییر دهید.
روش میانگین متحرکچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توانید نوع میانگین‌گیری از داده‌های قیمتی را تعیین کنید.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توانیم نوع خروجی خود را از میان خط K و D تعیین کنیم.

 

خروجی بلاک Stochastic

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار اندیکاتور استوکاستیک خواهد بود.

 


بلاک StochRSI

بلاک StochRSI معرف اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی در پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال آسان کرپیتو است و در طراحی شروطی به کار می‌رود که نیاز به این اندیکاتور دارند.

 

ورودی‌های بلاک StochRSI

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریود RSIعددخیریک عدد در این قسمت قرار می‌گیرد و بازه زمانی اندیکاتور RSI را تعیین می‌کند.
K (Length)عددخیریک عدد در این قسمت قرار می‌گیرد و بازه زمانی اندیکاتور Stochastic را تعیین می‌کند.
D (Smooth D)عددخیریک عدد در این قسمت قرار می‌گیرد و بازه زمانی خط K در استوکاستیک را تعیین می‌کند.
Slowing (SmoothK)عددخیریک عدد در این قسمت قرار می‌گیرد و بازه زمانی خط D در استوکاستیک را تعیین می‌کند.
روش میانگین متحرکچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توانید نوع میانگین‌گیری از داده‌های قیمتی را تعیین کنید.
برگشت به عقب قیمتعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توانیم نوع خروجی خود را از میان خط K و D تعیین کنیم.

 

خروجی بلاک StochRSI

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار اندیکاتور StochRSI خواهد بود.

 


بلاک CCI

بلاک CCI معرف شاخص کانال کالا در پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال آسان کریپتو است که هیچ ورودی دریافت نمی‌کند و در طراحی شروطی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند، کاربرد دارد.

 

ورودی‌های بلاک CCI

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیربازه زمانی که برای اندیکاتور تعیین می‌شود تا محاسباتش را در آن بازه انجام دهد.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک CCI

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار اندیکاتور CCI خواهد بود.

 


بلاک Parabolic SAR

بلاک Parabolic SAR معرف اندیکاتور پارابولیک سار در پلتفرم آسان کریپتو است که هیچ ورودی دریافت نمی‌کند و در طراحی شروطی به کار می‌رود که نیاز به اندیکاتور SAR دارند.

 

ورودی‌های بلاک Parabolic SAR

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
مقدار شتابعددخیرمقدار عددی که در این قسمت وارد می‌شود میزان حساسیت اندیکاتور را تعیین می‌کند.
مقدار ماکزیممعددخیرمقدار عددی که در این قسمت وارد می‌شود میزان حساسیت قیمتی اندیکاتور را تعیین می‌کند.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک Parabolic SAR

نوع ویژگیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار اندیکاتور پارابولیک سار خواهد بود.

 


بلاک باند بولینگر

بلاک Bullinger Bands معرف اندیکاتور باند بولینگر در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی شروطی به کار می‌رود که در آنها از باند بولینگر استفاده می‌شود.

 

ورودی‌های بلاک باند بولینگر

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیربازه زمانی که برای اندیکاتور تعیین می‌شود تا محاسباتش را در آن بازه انجام دهد.
انحراف بالاعددخیرمقدار عددی که در این قسمت وارد می‌شود میزان انحراف خط بالایی اندیکاتور را نسبت به خط میانی را تعیین می‌کند.
انحراف پایینعددخیرمقدار عددی که در این قسمت وارد می‌شود میزان انحراف خط پایین اندیکاتور را نسبت به خط میانی را تعیین می‌کند.
قیمت کاربردیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه قیمتی که در فرمول اندیکاتور لحاظ می‌شود را تعیین می‌کنیم.
روش میانگین‌گیریچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توانید نوع میانگین‌گیری از داده‌های قیمتی را تعیین کنید.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا انتخاب این گزینه یکی از خطوط باند بالا؛ وسط یا پایین انتخاب خواهد شد.

 

خروجی بلاک باند بولینگر

نوع ویژگیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار اندیکاتور باند بولینگر خواهد بود.

 


بلاک ADX

بلاک ADX معرف شاخص میانگین جهت‌دار در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی شروطی که نیاز به این اندیکاتور دارند؛ استفاده می‌شود.

 

ورودی‌های بلاک ADX

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیربازه زمانی که برای اندیکاتور تعیین می‌شود تا محاسباتش را در آن بازه انجام دهد.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا انتخاب این گزینه می‌توانید یکی از خطوط اندیکاتور ADX را انتخاب کنید.

 

خروجی بلاک ADX

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار اندیکاتور ADX خواهد بود.

 


بلاک ATR

بلاک ATR معرف اندیکاتور میانگین محدوده واقعی در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی شروطی کاربرد دارد که در آن از اندیکاتور ATR استفاده می‌شود.

 

ورودی‌های بلاک ATR

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیربازه زمانی که برای اندیکاتور تعیین می‌شود تا محاسباتش را در آن بازه انجام دهد.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک ATR

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار اندیکاتور ATR خواهد بود.

 


بلاک Williams %R

این بلاک معرف اندیکاتور Williams R% در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی شروط مورد نیاز این اندیکاتور استفاده می‌شود.

 

ورودی‌های بلاک Williams %R

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیربازه زمانی که برای اندیکاتور تعیین می‌شود تا محاسباتش را در آن بازه انجام دهد.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک Williams %R

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار اندیکاتور Williams %R است.

 


بلاک Ichimoku

این بلاک معرف سیستم معاملاتی ایچیموکو در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی شروطی به کار می‌رود که به این ابزار نیاز دارند.

 

ورودی‌های بلاک Ichimoku

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
ورودی Tenkanعددخیرعددی که در این قسمت وارد می‌شود بازه زمانی خط تنکانسن را تعیین می‌کند.
ورودی Kijunعددخیرعددی که در این قسمت وارد می‌شود بازه زمانی خط کیجون‌سن را تعیین می‌کند.
ورودی Senkouعددخیرعددی که در این قسمت وارد می‌شود بازه زمانی خطوط Span را تعیین می‌کند.
شیفت ابر به جلوعددخیریک عدد در این قسمت وارد می‌شود و مقادیر Span بر اساس آن به جلو کشانده می‌شوند. به عنوان مثال هنگامی که عدد 26 (حالت پیش‌فرض) در این قسمت قرار بگیرد، داده‌های جاری خطوط Span و در صورتی که عدد 0 (صفر) در این قسمت قرار بگیرد، داده‌های Span در انتهای ابر کومو را نشان می‌دهد.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توانید خط مد نظر خود در سیستم معاملاتی ایچیموکو را تعیین کنید.

 

خروجی بلاک Ichimoku

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار سیستم معاملاتی ایچیموکو بر اساس تنظیمات بلاک خواهد بود.

 


بلاک Common math

این بلاک یکی از مهم‌ترین ابزارها در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی بسیاری از شروط به کار می‌رود. انواع داده‌های قیمتی اعم از آخرین، بالاترین، پایین‌ترین و اولین قیمت، قیمت تیپیکالی، قیمت تیپیکالی وزن‌دار و حجم معاملات اجزای تشکیل دهنده این بلاک هستند. همچنین انواع محاسبات ریاضی مانند میانگین‌گیری در این بلاک وجود دارد و در طراحی شروطی مانند میانگین حجم ماه، ماکزیمم قیمت در چند دوره معاملاتی و سایر موارد به کار می‌رود.

 

ورودی‌های بلاک Common math

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
نوع دادهچند گزینه‌ایخیرنوع داده‌ای که مد نظر شماست با استفاده از این گزینه تعیین می‌شود.
پریودعددخیربازه زمانی که برای اندیکاتور تعیین می‌شود تا محاسباتش را در آن بازه انجام دهد.
نوع محاسبه ریاضیچند گزینه‌ایخیرعملیات ریاضی که مد نظر ماست توسط این گزینه تعیین می‌شود.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک Common math

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک حاصل عملیات ریاضی روی داده مد نظر شما خواهد بود.

 


بلاک Common math + in

این بلاک یکی از کاربردی‌ترین ابزارها در پلتفرم آسان کریپتو است و حالت پیشرفته‌ بلاک Common math است. مزیت این بلاک نسبت به بلاک Common math در دریافت ورودی است؛ یعنی یک داده را به‌عنوان مقدار دریافت می‌کند و محاسبات مورد نظر را روی آن انجام می‌دهد. برای مثال داده‌های حقیقی حقوقی در بلاک Common math وجود ندارد، اما با استفاده از این بلاک می‌توان عملیات‌های ریاضی مختلفی را روی آنها پیاده کرد.

 

ورودی‌های بلاک Common math + in

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایبلهبرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیربازه زمانی که برای اندیکاتور تعیین می‌شود تا محاسباتش را در آن بازه انجام دهد.
نوع محاسبه ریاضیچند گزینه‌ایخیرنوع محاسبه ریاضی که مد نظر شماست توسط این گزینه تعیین می‌شود.
مقدارورودیبلهداده‌ای که قصد انجام عملیات مد نظر روی آن را داریم.

 

خروجی بلاک Common math + in

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقداری عددی خواهد بود که حاصل انجام عملیات ریاضی روی داده مد نظر است.

 


بلاک الگوهای شمعی

این بلاک شامل انواع الگوهای شمعی ژاپنی است و در طراحی شروطی به کار می‌رود که قصد شناسایی الگوهای شمعی را در نمودارهای قیمت دارند؛ مثلا در صورتی که قصد دارید الگوی چکش صعودی را در انتهای روندهای نزولی شناسایی کنید، این بلاک را وارد صفحه کرده و تنظیماتش را روی الگوی چکش (Hammer) قرار دهید.

 

ورودی‌های بلاک الگوهای شمعی

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
الگوهای شمعیچند گزینه‌ایخیربرای انتخاب الگوی شمعی مد نظر خود و شناسایی آن در نمودار قیمت؛ نام الگو را در این قسمت جستجو کنید و تیک مربوط به آن را بزنید.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک الگوهای شمعی

نوع خروجیتوضیحات
الگوی شمعیخروجی این بلاک الگوی شمعی خواهد بود که در تنظیمات این بلاک تعیین شده‌است.

 


بلاک Williams Awesome

 

ورودی های بلاک Williams Awesome

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریود Fastعددخیراین اندیکاتور از یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت یا سریع در محاسبات خود استفاده می‌کند که از طریق این گزینه می‌توان پریود آن را تغییر داد.
پریود Slowعددخیراین اندیکاتور از یک میانگین متحرک بلندمدت یا کند در محاسبات خود استفاده می‌کند که از طریق این گزینه می‌توان پریود آن را تغییر داد.
برگشت به عقب قیمتعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توان مقدار یا رنگ اندیکاتور را تعیین کرد.

 

خروجی بلاک Williams Awesome

نوع خروجیتوضیحات
مقدار یا رنگخروجی این بلاک مقدار یا رنگ انیدکاتور Williams Awesome خواهد بود که با توجه به تنظیمات بلاک تعیین می‌شود.

 


بلاک Williams Accelerator

 

ورودی‌های بلاک Williams Accelerator

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریود Fastعددخیراین اندیکاتور از یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت یا سریع در محاسبات خود استفاده می‌کند که از طریق این گزینه می‌توان پریود آن را تغییر داد.
پریود Slowعددخیراین اندیکاتور از یک میانگین متحرک بلندمدت یا کند در محاسبات خود استفاده می‌کند که از طریق این گزینه می‌توان پریود آن را تغییر داد.
برگشت به عقب قیمتعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توان مقدار یا رنگ اندیکاتور را تعیین کرد.

 

خروجی بلاک Williams Accelerator

نوع خروجیتوضیحات
مقدار یا رنگخروجی این بلاک مقدار یا رنگ اندیکاتور Williams Accelerator است.

 


 دسته اندیکاتور 2

 • بلاک لیست

این بلاک در دسته اندیکاتور 2 قرار دارد و شاید بتوان گفت شگفت ‌انگیزترین بلاک در پلتفرم آسان کریپتو است. بلاک لیست در 4 تایم‌فریم دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و ماهیانه قابل استفاده است و زمان بازار را بر اساس تعداد دقیقه مشخص‌شده تقسیم‌بندی می‌کند. برای مثال هنگامی که بلاک لیست روی تعداد دقیقه 30 تنظیم شده‌است، زمان بازار به بازه‌های زمانی نیم ساعته (9-9:30 و 9:30 تا 10:00 و 10:00 تا 10:30 و الی آخر) تقسیم می‌شود.
همچنین با استفاده از گزینه نوع محاسبات تجمیعی می‌توان خروجی بلاک لیست را بر اساس داده مد نظر خود تعیین کرد؛ مثلا اگر این گزینه روی آخرین باشد به این معنی است که آخرین داده در بازه زمانی تعیین‌شده در خروجی بلاک لیست نمایش داده شود.

 

ورودی‌های بلاک لیست

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
نام لیستمتنخیرنام بلاک لیست توسط این گزینه تعیین می‌شود.
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربا انتخاب این گزینه تایم‌فریم مد نظر خود را تعیین کنید.
تعداد دقیقه در تایم‌فریمعددخیربا استفاده از این گزینه تعداد دقیقه در تایم‌فریم انتخاب شده را تعیین کنید.
نوع محاسبه تجمیعیچند گزینه‌ایخیرنوع محاسباتی که قصد انجام آن روی داده متصل‌شده را دارید در این قسمت تعیین می‌شود.
مقدارعددبلهداده‌ای که به بلاک لیست متصل می‌شود تا محاسبات مد نظر روی آن انجام شود.
برگشت به عقبعددبلهشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم دقیقه‌ای (تعداد دقیقه 30) را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به نیم ساعت قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک لیست

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک عدد متناظر با داده‌ متصل‌شده در تایم‌فریم تعیین‌شده خواهد بود.

 


بلاک Zigzag

این بلاک معرف اندیکاتور زیگزاگ در در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراح شروطی که به این ابزار نیاز دارند استفاده می‌شود. برای مثال با استفاده از بلاک زیگزاگ می‌توان به شناسایی پیوت‌های (نقاط چرخش) ماژور یا مینور در نمودار قیمت پرداخت و آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.

 

ورودی بلاک Zigzag

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
نوع نقاطچند گزینه‌ایخیرجهت شناسایی پیوت‌های ماژور و مینور استفاده می‌شود.
برگشت به عقب نقاطعددخیریک عدد در این قسمت وارد می‌شود و با توجه به آن می‌توان به نقاط چرخش قبلی دست یافت.
ماکزیمم یا مینیممچند گزینه‌ایخیرجهت شناسایی مقادیر ماکزیمم و مینیمم در نمودار قیمت استفاده خواهد شد.
برگشت به عقب قیمتعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.
نوع خروجیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه خروجی بلاک زیگزاگ تعیین خواهد شد.

 

خروجی بلاک Zigzag

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار اندیکاتور زیگزاگ با توجه به تنظیمات بلاک خواهد بود.

 


بلاک BwAlligator

این بلاک معرف اندیکاتور الیگیتور در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی شروطی به کار می‌رود که نیاز به این ابزار دارند. این بلاک شامل سه خط آرواره (Jaw)، خط دندان‌ها (Teeth) و خط لب‌های (Lips) تمساح است و شما می‌توانید با تغییر پریود این خطوط شروط مد نظر خود را طراحی کنید.

 

ورودی‌های بلاک Alligator

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیرتایم‌فریم بلاک الیگیتور در این قسمت تعیین می‌شود.
پریود Lipsعددخیرعددی که در این قسمت وارد می‌شود بازه زمانی خط لب تمساح (Lips) را تعیین می‌کند.
پریود Teethعددخیرعددی که در این قسمت وارد می‌شود بازه زمانی خط دندان تمساح (Teeth) را تعیین می‌کند.
پریود Jawعددخیرعددی که در این قسمت وارد می‌شود بازه زمانی خط آرواره تمساح (Jaw) را تعیین می‌کند.
روش میانگین متحرکچند گزینه‌ایخیرروش میانگین‌گیری اندیکاتور در این قسمت تعیین می‌شود.
برگشت به عقب قیمتعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قابل خواهد بود.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توان هر یک از خطوط اندیکاتور را تعیین کرد.

 

خروجی بلاک Alligator

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار یکی از خطوط اندیکاتور Alligator خواهد بود.

 


بلاک BwMFI

این بلاک که هیچگونه ورودی دریافت نمی‌کند، معرف اندیکاتور BwMfi در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی شروطی به کار می‌رود که نیاز به این اندیکاتور دارند.

 

ورودی‌های بلاک BwMFI

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توان رنگ یا مقدار اندیکاتور BwMFI را انتخاب کرد.

 

خروجی بلاک BwMFI

نوع خروجیتوضیحات
مقدار یا رنگخروجی لین بلاک مقدار یا رنگ اندیکاتور BwMFI خواهد بود.

 


بلاک SuperTrend

این بلاک معرف اندیکاتور سوپرترند در پلتفرم آسان کریپتو خواهد بود و شامل مقدار و رنگ است؛ همچنین می‌توان با تغییر پارامترهای این بلاک به اندیکاتور سوپرترند مد نظر خود دست یافت.

 

ورودی‌های بلاک SuperTrend

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیرعددی که در این قسمت وارد می‌شود پریود اندیکاتور سوپرترند را تعیین می‌کند.
ضریبعددخیرعددی که در این قسمت وارد می‌شود ضریب اندیکاتور سوپرترند را تعیین می‌کند.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توان رنگ یا مقدار اندیکاتور سوپرترند را انتخاب کرد.

 

خروجی بلاک SuperTrend

نوع خروجیتوضیحات
مقدار یا رنگخروجی این بلاک مقدار عددی یا رنگ اندیکاتور سوپرترند خواهد بود.

 


بلاک Smma

این بلاک معرف اندیکاتور میانگین متحرک هموار در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی شروطی استفاده می‌شوند که به این ابزار نیاز دارند.

 

ورودی‌های بلاک Smma

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیرعددی که در این قسمت وارد می‌شود بازه زمانی اندیکاتور را تعیین می‌کند.
قیمت کاربردیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توانید قیمت لحاظ شده در فرمول اندیکاتور را انتخاب کنید.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک Smma

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار عددی اندیکاتور Smma خواهد بود.

 


بلاک HeikenAshi

این بلاک معرف کندل هیکن آشی در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی شروطی که به کندل هیکن آشی نیاز دارند استفاده می‌شود.

 

ورودی‌های بلاک HeikenAshi

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توانید مقدار یا رنگ بلاک کندل هیکن‌آشی را تعیین کنید.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک HeikenAshi

نوع خروجیتوضیحات
مقدار یا رنگخروجی این بلاک مقدار عددی یا رنگ اندیکاتور هیکن‌آشی خواهد بود.

 


بلاک Dema

این بلاک معرف اندیکاتور Dema در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی شروطی که به کار می‌رود که به این اندیکاتور نیاز دارند. برای مثال می‌توان در طراحی شروط تقاطع میانگین متحرک‌ها از این بلاک استفاده کرد؛ زیرا تغییرات سریع‌تری نسبت به سایر میانگین‌های متحرک دارند.

 

ورودی‌های بلاک Dema

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیرعددی که در این قسمت وارد می‌شود بازه زمانی اندیکاتور را تعیین می‌کند.
قیمت کاربردیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه قیمت می‌توان قیمت لحاظ شده در فرمول اندیکاتور را تعیین کرد.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک Dema

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار عددی اندیکاتور Dema خواهد بود.

 


بلاک Tema

این بلاک معرف اندیکاتور Tema در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی شروطی به کار می‌‎رود که نیاز به این ابزار دارند. برای مثال در طراحی شروط تقاطع میانگین متحرک‌ها می‌توان از این ابزار استفاده کرد؛ زیرا از 3 میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند و تغییرات سریع‌تری نبست به میانگین متحرک نمایی یا Dema دارد.

 

ورودی‌های بلاک Tema

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیرعددی که در این قسمت وارد می‌شود بازه زمانی اندیکاتور را تعیین می‌کند.
قیمت کاربردیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه قیمت می‌توان قیمت لحاظ شده در فرمول اندیکاتور را تعیین کرد.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک Tema

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار عددی اندیکاتور Tema خواهد بود.

 


بلاک OBV

این بلاک معرف اندیکاتور OBV در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی شروطی به کار می‌رود که نیاز به این ابزار دارند؛ برای مثال می‌توان در طراحی برخی شروط حجمی از آن استفاده کرد.

 

ورودی‌های بلاک OBV

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیرعددی که در این قسمت وارد می‌شود بازه زمانی اندیکاتور را تعیین می‌کند.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.

 

خروجی بلاک OBV

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار عددی اندیکاتور OBV خواهد بود.

 


بلاک Aroon

این بلاک معرف اندیکاتور Aroon در پلتفرم آسان کریپتو است و در طراحی شروطی به کار می‌رود که نیاز به این ابزار دارند.

 

ورودی‌های بلاک Aroon

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
پریودعددخیرعددی که در این قسمت وارد می‌شود بازه زمانی اندیکاتور را تعیین می‌کند.
برگشت به عقبعددخیرشما می‌توانید داده‌های این بلاک را به گذشته برگردانید؛ مثلا اگر تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و در قسمت برگشت به عقب، عدد یک را تایپ کنید، داده‌های این بلاک مربوط به روز معاملاتی قبل خواهد بود.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توان یکی از خطوط اندیکاتور را انتخاب کرد.

 

خروجی بلاک Aroon

نوع خروجیتوضیحات
مقدارخروجی این بلاک مقدار خط آرون بالا یا پایین خواهد بود.

 


 ورودی/خروجی

 

 • بلاک ورودی عدد

بلاک ورودی عدد یکی از ساده‌ترین ابزارها در پلتفرم آسان کریپتو است و معمولاً در طراحی شروطی به کار می‌رود که در آنها از محاسبات ساده ریاضی استفاده می‌کنند. برای مثال زمانی که می‌خواهید محاسباتی روی دو مقدار عددی لحاظ کنید، می‌توانید از این بلاک استفاده کنید.

 

ورودی‌های بلاک ورودی عدد

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
عنوانمتنخیرعبارتی که در این قسمت وارد می‌شود عنوان بلاک ورودی عدد را تعیین می‌کند.
مقدارعددخیرمقدار عددی مد نظر در این قسمت وارد می‌شود.

 

خروجی بلاک ورودی عدد

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک مقدار عددی خواهد که در قسمت مقدار این بلاک تعیین شده‌است.


نمودار پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال

 

 • خط روند دستی

یکی از تکنیک‌هایی که طرفداران زیادی در بین تحلیلگران تکنیکال دارد، شکست و برخود قیمت به خطوط روند است و تحلیلگران با توجه به این موضوع اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند. بلاک خط روند دستی نیاز به لیست نماد دارد و این امکان را به کاربران می‌دهد که خط روند دلخواه خود را روی نمادی موجود در لیست نماد ترسیم کنند و شروط مختلفی روی آنها پیاده کنند.

 

ورودی‌های بلاک خط روند دستی

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
انتخاب خروجیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توان یکی از ویژگی‌های Breakout یا Trendline یا انتخاب کرد.

 


بلاک نمودار

این بلاک فقط در قسمت استراتژی کاربرد دارد و در مواقعی استفاده می‌شود که می‌خواهید نمودار مربوط به اندیکاتورها یا محاسبات خود را مشاهده کنید. برای مثال در صورتی که می‌خواهید نمودار مربوط به قدرت خریدار به فروشنده حقیقی را مشاهده کنید، خروجی شروط خود را به این بلاک متصل می‌کنید و در گزارش استراتژی نمودار آن را مشاهده می‌کنید.

 

ورودی‌های بلاک نمودار

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربرخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
مقداردادهبلهیک مقدار به این قسمت متصل می‎‌شود که می‌توان نمودار مربوط به آن را در گزارش استراتژی مشاهده کرد. (این مقدار می‌تواند اندیکاتور؛ محاسبات ریاضی یا موارد مشابه باشد.)
عنوانخیرعبارتی که در این قسمت وارد می‌شود عنوان بلاک نمودار را تعیین می‌کند.
ضخامت خطچند گزینه‌ایخیردر این قسمت می‌توان ضخامت خط نمودار را تعیین کرد. (عدد یک کمترین ضخامت و عدد 4 بیشترین ضخامت را دارد.)
مکان ترسیمچند گزینه‌ایخیربا انتخاب این گزینه نمودار در یکی از پنجره‌های تب نمودار نمایش داده خواهد شد.

 


معامله‌گری

 

 • بلاک لیست نمادها

یکی از مسائل مهم برای کاربران آسان کریپتو تحلیل و بررسی برخی از نمادهای بازار یا یک سبد از نمادهای دلخواه است. بلاک لیست نمادها این قابلیت را به افراد می‌دهد که استراتژی، فیلتر و شروط خود را فقط روی نمادهای دلخواه‌شان پیاده کنند و نتایج حاصل از آن را مشاهده کنند.
برای مثال در صورتی که قصد دارید نتایج بک‌تست استراتژی خود را فقط روی نماد بیت‌کوین بررسی کنید، این بلاک را وارد صفحه کرده و نماد BTCUSDT را انتخاب کنید.

 


بلاک سیگنال

بلاک سیگنال در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. این بلاک یک شرط را به عنوان تریگر دریافت می‌کند و در صورتی که شرط به وقوع بپیوندد، سیگنال فعال می‌شود. برای مثال برای بک‌تست گرفتن از استراتژی خروجی این بلاک‌ (تنظیم شده روی خرید یا فروش) به ورودی بلاک سفارش متصل می‌شود و شروط روی نمودارهای قیمت اعمال می‌شوند.

 

خروجی بلاک سیگنال

نوع خروجیتوضیحات
درست / غلطخروجی بلاک سیگنال پس از مقایسه تریگر شامل خرید، فروش، خرید تعهدی و فروش تعهدی است.

 


بلاک سفارش

این بلاک در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود. خروجی بلاک سیگنال (خرید یا فروش) به ورودی این بلاک متصل می‌شود و سیگنال خرید یا فروشی را که تریگ شده‌است، سفارش‌گذاری می‌کند. این بلاک از 4 قسمت قیمت، حجم، حد ضرر و حد سود تشکیل می‌شود که در طراحی شروط مربوط به مدیریت سرمایه به کار می‌رود.

 

ورودی‌های بلاک سفارش

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
سهامرشتهخیرخروجی بلاک سیگنال که می‌تواند تریگر خرید یا فروش باشد به این قسمت متصل می‌شود.
خرید/فروشچند گزینه‌ایخیراستراتژی بر اساس قیمتی که به این قسمت متصل می‌شود اقدام به خرید سهم می‌کند. برای مثال در صورتی که بالاترین قیمت به این قسمت متصل شود، استراتژی بر اساس بالاترین قیمت روزانه خرید و فروش را انجام می‌دهد.
قیمتعددبلهاستراتژی بر اساس قیمت متصل شده به این قسمت، اقدام به خرید و فروش می‌کند.
حجمعددبلهاستراتژی بر اساس حجم متصل شده به این قسمت، اقدام به خرید و فروش می‌کند.
حد ضررعددبلهمحاسباتی که به این قسمت متصل می‌شود به عنوان حد سود در استراتژی نظر گرفته می‌شود؛ برای مثال می‌توان 20 درصد بالاتر از قیمت خرید را به عنوان حد سود تعیین کرد.
حد سودعددبلهمحاسباتی که در این قسمت متصل می‌شود به عنوان حد ضرر در استراتژی در نظر گرفته می‌شود؛ برای مثال می‌توان 5 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حد ضرر تعیین کرد.

 

خروجی بلاک سفارش

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی بلاک سفارش بر حسب تنظیمات در نظر گرفته شده است.

 


بلاک اطلاعات حساب

این بلاک که در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. این بلاک اطلاعات مربوط به موجودی نقد و ارزش حساب پرتفوی شما را ارائه می‌دهد و می‌توان در طراحی شروط مربوط به مدیریت سرمایه از آن استفاده کرد.

 

ورودی‌های بلاک اطلاعات حساب

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
نوع دادهچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توان بلاک را روی موجودی نقد یا ارزش حساب خود تنظیم کرد.

 


بلاک پرتفو

این بلاک در دسته معامله‌گری قرار دارد و صرفاً در استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. اطلاعات بلاک پرتفو از داده‌هایی مانند قیمت خرید، حجم و ارزش خرید یا فروش امروز تشکیل شده است و اطلاعات مربوط به نمادهای موجود در پرتفوی کاربر را نمایش می‌دهد. برای مثال تصور کنید که سیگنال خرید استراتژی شما تریگ شده است و نمادهای خودرو، فملی و خساپا توسط استراتژی خریداری شده‌است، در نتیجه با استفاده از بلاک پرتفو می‌توانید به اطلاعاتی مانند قیمت خرید، حجم و ارزش خرید یا فروش نمادهای نام برده دسترسی داشته باشید.

 

ورودی‌های بلاک پرتفو

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
نوع دادهنوع دادهخیربا استفاده از این گزینه می‌توان بلاک را روی هر یک از گزینه‌ها مانند قیمت خرید،حجم، حجم امروز یا سایر موارد مدنظر تنظیم کرد.

 


هشدارها

 

 • بلاک نوتیف

این بلاک صرفاً در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. بلاک نوتیف جهت اطلاع از تریگ شدن (به وقوع پیوستن) شروط استفاده می‌شود؛ برای مثال هنگامی که شرط بزرگتر بودن آخرین قیمت از قیمت پایانی را به عنوان تریگر خود تعیین می‌کنید، آن را به بلاک نوتیف متصل می‌کنید تا در صورت به وقوع پیوستن شرط متن انتخابی شما برایتان ارسال شود و از این موضوع با خبر شوید.
نکته 1: حداکثر تعداد نوتیف ارسالی در یک روز معاملاتی 500 بار است و در صورت پر شدن سقف تعداد نوتیف‌ها، نوتیفی برای شما ارسال نخواهد شد.
نکته 2: دقت داشته باشید که در صورت متصل کردن شروط خود به این بلاک، نوتیفیکیشن‌های ارسالی به پلتفرم آسان کریپتو ارسال خواهد شد.

 

ورودی‌های بلاک نوتیف

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تریگرشرطبلهیک شرط به این قسمت متصل می‌شود که در صورت تریگ شدن آن نوتیف ارسال می‌شود.
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توان تایم‌فریم ارسال نوتیف‌ها را تعیین کرد.
قالب پیاممتنخیربا استفاده از این گزینه می‌توان متن پیام دلخواه خود را تعیین کنید.

 

خروجی بلاک نوتیف

نوع خروجیتوضیحات
متنخروجی این بلاک متن تعیین‌شده در قالب پیام خواهد بود که در سیستم برای کاربر ارسال می‌شود.

 


بلاک تلگرام

این بلاک صرفاً در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. بلاک تلگرام جهت اطلاع از تریگ شدن (به وقوع پیوستن) شروط استفاده می‌شود؛ برای مثال هنگامی که شرط بزرگتر بودن آخرین قیمت از قیمت پایانی را به عنوان تریگر خود تعیین می‌کنید، آن را به بلاک تلگرام متصل می‌کنید تا در صورت به وقوع پیوستن شرط، متن تعیین شده به حساب تلگرامی شما ارسال شود و از این موضوع با خبر شوید.
نکته 1: حداکثر تعداد نوتیف ارسالی در یک روز معاملاتی 500 بار است و در صورت پر شدن سقف تعداد نوتیف‌ها، نوتیف برای شما ارسال نخواهد شد.
نکته 2: دقت داشته باشید که در صورت متصل کردن شروط خود به این بلاک، نوتیفیکیشن‌های ارسالی به حساب تلگرامی شما ارسال می‌شود.

 

ورودی‌های بلاک تلگرام

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تریگرشرطبلهیک شرط به این قسمت متصل می‌شود که در صورت تریگ شدن آن نوتیف ارسال می‌شود.
تایم‌فریمچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه می‌توان تایم‌فریم ارسال نوتیف‌ها را تعیین کرد.
قالب پیاممتنخیربا استفاده از این گزینه می‌توان متن پیام دلخواه خود را تعیین کنید.

 

خروجی بلاک نوتیف

نوع خروجیتوضیحات
متنخروجی این بلاک متن تعیین‌شده در قالب پیام خواهد بود که در تلگرام برای کاربر ارسال می‌شود.

 


ابزارک

 

 • بلاک زمان‌سنج

بلاک زمان‌سنج در دسته ابزارک قرار دارد و جهت طراحی یک سری شروط پریودیک در حالت زنده به کار می‌رود. برای مثال زمانی که بخواهیم شروط هر چند دقیقه یک‌بار اجرا شوند، بازه زمانی مد نظر خود را (به ثانیه) در این بلاک تعیین می‌کنیم و خروجی این بلاک را به تریگر بلاک‌ نوتیف یا تلگرام متصل می‌کنیم.

 

ورودی‌های بلاک زمان‌سنج

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
تریگرشرطبلهیک شرط به این قسمت متصل می‌شود که در صورت تریگ شدن آن نوتیف ارسال می‌شود.
پریود به ثانیهعددبلهدر این قسمت بازه زمانی مد نظر خود را به ثانیه وارد می‌کنیم؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم شروط هر 15 دقیقه یک‌بار اجرا شوند عدد 900 (ثانیه) را در این قسمت وارد می‌کنیم.

 


عمومی

 

 • بلاک نام نماد

این بلاک در دسته عمومی قرار دارد و معمولاً در تعیین متن نوتیف در استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. برای مثال در صورتی که بخواهیم نام نمادی که شروط استراتژی روی آن تریگ شده‌است را در متن نوتیف ارسالی داشته باشیم، بلاک نام نماد را به بلاک نوتیف متصل می‌کنیم.

 


بلاک توضیحات

طراحی فیلتر یا استراتژی معاملاتی مستلزم به کارگیری ابزارهای آسان کریپتو است، اما در برخی مواقع تعداد ابزارها یا بلاک‌های مورد استفاده در یک فایل به قدری زیاد است که نیاز است تا توضیحاتی کنار آنها نوشته شود. به همین دلیل این بلاک در بین ابزارهای پلتفرم قرار گرفته است تا درصورتی که فایل نیاز به توضیحاتی دارد از آن استفاده کنید.

 


خروجی

 

 • بلاک خروجی فیلتر

این بلاک یک ابزار کمکی است که می‌توانید در قسمت فیلترنویسی در پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال از آن استفاده کنید. برای مثال زمانی که می‌خواهید علاوه بر داده‌های پیش‌فرض، داده‌های محاسباتی خود را نیز در خروجی فیلتر مشاهده کنید، آنها را به بلاک خروجی فیلتر متصل می‌کنید تا در قالب ستون‌هایی در گزارش فیلتر نمایش داده شوند.

 

ورودی‌های بلاک خروجی فیلتر

نام ویژگینوع ویژگیقابلیت اتصالتوضیحات
مرتب‌سازیچند گزینه‌ایخیرمی‌توان نمادهای موجود در خروجی فیلتر را بر اساس هر کدام از گزینه‌های این بلاک طبقه‌بندی کرد. برای مثال در صورتی که این بلاک روی گزینه آخرین تنظیم شده باشد؛ خروجی فیلتر بر اساس آخرین قیمت طبقه‌بندی می‌شود.
نوع مرتب‌سازیچند گزینه‌ایخیربا استفاده از این گزینه نمادهای موجود در خروجی فیلتر از کمترین به بیشترین یا برعکس طبقه‌بندی می‌شوند.
تعداد خروجیعددخیریک عدد در این قسمت وارد می‌شود و می‌توان تعداد نمادهای خروجی فیلتر را کنترل کرد. برای مثال در صورتی که عدد 10 در این قسمت وارد شود، تعداد 10 نماد در خروجی فیلتر نمایش داده خواهد شد.
عناوین ستون‌هامتنخیردر این قسمت‌ها می‌توان نام ستون‌های خروجی فیلتر را تعیین کرد.
مقادیر ستون‌هاعددبلهمحاسبات یا داده‌هایی که قصد دارید در ستون‌های اضافی خروجی فیلتر مشاهده کنید به این قسمت‌ها متصل می‌شوند.

 

خروجی بلاک خروجی فیلتر

نوع خروجیتوضیحات
عددخروجی این بلاک محاسبات یا مقدار عددی خواهد بود که به مقادیر بلاک متصل شده باشد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
نوشته های مشابه
نظرات کاربران

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود وایت پیپر